5 Tips about slot 666 You Can Use Today

af te zien van elke vorm van hacking van de Web-site of de spelen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden, ongeacht door welke course of action of instrument dan ook;

De persoonsgegevens van de Speler zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en dienstverleners van 711 BV, die de taak hebben om de Web site te beheren of de diensten te verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn 711 BV en alle ondernemingen die er deel van uitmaken.

De klachten moeten uiterlijk binnen 6 maand na het voorval worden ingediend. Bij gebrek hieraan, zal de klacht worden beschouwd als niet-ontvankelijk.

de inschrijving niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude satisfied of misbruik van de vergunde kansspelen;

Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van het Gebruikersaccount, zoals beschreven in artikel eleven, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt satisfied het gebruiken van de Site en de spelen.

Wil je meer weten in excess of verantwoord spelen? Bezoek dan zeker eens onze verantwoord spelen pagina en aarzel dan ook niet om Make contact with fulfilled ons op te nemen als je vragen hebt over verantwoord spelen.

This Site works by using cookies to enhance user working experience. By using our webiste you consent to all cookies in accordance with our Cookie Plan.

Aarzel niet om contact fulfilled ons op te nemen by means of chat, telefoon of e-mail. Wil je meer weten over verantwoord spelen? slot 666 Lees dan zeker meer op onze verantwoord spelen pagina of lees kort ons matter in deze tekst above verantwoord spelen.

De Speler verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van 711 BV, de Web-site, de spelen of andere Spelers of afbreuk kan doen aan de goede werking van de Web-site en de spelen.

711 BV houdt geen commissieloon of ander kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. 711 BV behoudt zich daarentegen wel het recht voor om fifteen % administratiekosten aan te rekenen in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder enige inzet.

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het saldo op zijn Gebruikersaccount geen curiosity opbrengt.

711 BV is op geen enkele wijze verplicht om het wachtwoord en de Gebruikersnaam van de Speler te onthouden; hiervoor is enkel de Speler verantwoordelijk.

Het gebruik van het Spelersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de on the internet spelen die beschikbaar zijn op de Internet site. Er mag enkel geld op het Spelersaccount worden gestort voor dit doeleinde, fulfilled uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening.

Deze termijn kan echter langer zijn indien de betalingen tijdens het weekend of op feestdagen gebeuren. De betalingen worden op dezelfde dag van het verzoek tot opname aan de banken overgemaakt indien er geen externe controles verricht moeten worden door bijvoorbeeld match vendors of andere derde partijen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *